Tìm Kiếm

17 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 17 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Mọi sự việc đều nằm trong một tổng thể hoàn hảo, và mọi việc con làm, mọi điều con nói, suy nghĩ và cảm nghiệm đều cũng nằm ở trong cái tổng thể đó. Vậy con đừng tự giới hạn mình trong bất cứ việc gì, nhưng hãy nhận ra rằng con cứ lan rộng, lan rộng mãi, bằng cách thấm nhập càng nhiều vào mọi sự. Con sẽ không bao giờ đạt tới ranh giới đâu, bởi nó không có ranh giới. Cuộc sống thì vô cùng và con là một phần tử của cái vô cùng đó. Con hãy vươn lên không ngừng ! Ở trong con, đâu là tinh thần mạo hiểm để giúp con vượt ra ngoài, không sợ hãi, tiến vào cõi xa lạ với một niềm đợi trông và phấn chấn ? Chấp nhận ngày lại ngày bước đi như thường lệ chẳng đưa con đến đâu cả, và con cũng không thể hy vọng lớn lên về tinh thần như vậy được.
Con phải mong muốn tiến lên và khi con đã quyết tâm làm điều đó thì con sẽ nhận được sự trợ giúp từ mọi nơi. Vậy con đừng mất thì giờ mà lê bước trong cuộc đời, nhưng hãy làm một bước đầu tiên, rồi tiến lên và hãy nhìn xem những phép lạ nối tiếp nhau xảy đến trong cuộc đời con !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Chính Cha là Tác Giả của cái Tổng Thể hoàn hảo đó. Cũng như những sợi ngang, dọc của một khung cửi tạo nên những hoa văn xinh đẹp của một mặt vải mà tác giả của nó phải dày công sắp xếp kỹ lưỡng. Và con là một hạt nhỏ bé trong cái tổng thể mặt vải xinh đẹp đó. Cha ơi ! Xin vì sự khôn khéo tài ba của Cha, đừng để con lại làm một hạt lỗi trên mặt vải xinh đẹp đó của Cha. Còn nếu vai trò của con là con thoi, xin cho con được trơn tru xâm nhập vào những nơi con phải đến để góp phần kiện toàn cái tổng thể tuyệt hảo mà Cha là Tác Giả.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung