Tìm Kiếm

28 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Mọi sự đều thăng tiến và cải hoá bằng thực tập. Con càng học tập sống một cuộc đời hoàn thiện, thì cuộc đời đó càng trở nên một thành phần của con, và con càng có thể sống, rạo rực và hút lấy cái tinh tuý của nó. Con không thể dậm chân đứng ỳ tại chỗ, vậy con hãy chấp nhận lớn lên và rộ nở một cách tự do và sung sướng. Con hãy bẻ gãy những xiềng xích đã cột chặt con vào quá khứ. Con hãy vương lên khỏi sự sợ hãi, chúng đã ngăn cản con thăng hoa và đã bịch mắt con lại, để con không nhìn thấy rõ sự vinh hiển sáng ngời đang ở trước mặt con.
Con hãy nói lên niềm tin có ý nghĩa gì đối với con và hãy chờ đợi điều coi như không thể sẽ trở nên có thể. Con hãy làm cho Nước của Cha được ngự trị ở trần gian này, và hãy học theo Ý Cha và đi trên con đường của Cha. Không sao đâu, nếu những bước đầu có vẻ yếu ớt và chập chững, những bước đó phải như vậy thôi. Không sao cả, nếu con có té ngã nhiều lần. Con hãy trỗi dậy và lại thử, thử một lần nữa.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Khi thân xác con nặng nề vì mỏi mệt thì có thể nói được là con đang tập sống một cuộc đời hoàn thiện không? Con lại nhớ lại một trong những bài học của Cha cho con: Phải sống trọn trong một lúc cả cuộc đời mình mà trong đó có những thăng trầm của nó về mặt thể xác cũng như tâm linh, trong cái tổng thể của cuộc đời có thay đổi nhưng Tình Yêu của Cha cho nó thì không hề thay đổi.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung