Tìm Kiếm

13 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 13 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy muôn đời tạ ơn cho những ơn lành tuyệt hảo Cha đổ xuống trên con. Con hãy nhận ra rằng con luôn luôn có tất cả những gì con cần đến, và mỗi khi con cần đến. Cha biết mọi nhu cầu của con ngay trước khi con kêu xin. Con là người quản lý tất cả những gì Cha cung cấp cho con; vậy con hãy là một nhà quản lý giỏi!
Con đừng bao giờ muốn chiếm hữu bất cứ một cái gì, nhưng con hãy sử dụng tất cả những gì con có một cách rất khôn ngoan và hiểu biết. Con sinh ra với hai bàn tay trắng, và con sẽ ra đi cũng với hai bàn tay trắng. Tất cả những gì con có là Cha đã ban cho con để con sử dụng đầy đủ trong khi con đang nằm trong chương trình của trái đất này. Tại sao con không tận hưởng những gì con có và cảm tạ cho tất cả những gì con đang hưởng? Nhưng con đừng hy vọng bám víu vào đó! Mọi thứ đã được ban cho một cách tự do; con cũng hãy đem tặng lại cho các anh em xung quanh con một cách tự do! Hãy chia sẻ tất cả những gì con có, và như thế hãy dọn chỗ để càng có nhiều tặng vật đến với con.
Hãy nhớ rằng mọi nhu cầu của con đều được ban tràn trề một cách tuyệt diệu khi con sống theo Luật của Cha!
Lời đáp trả:
Cha ơi! Vâng! Con muôn đời tạ ơn Cha cho những ơn lành tuyệt hảo Cha đã đổ xuống trên con liên tục ngày đêm từ khi con mới sinh ra và càng nhiều hơn nữa từ nay cho đến khi con lìa đời. Hôm nay Cha đã sắp xếp cho con được đi dự một đám tang của một người chị em con quý mến, con đã được nghe tiểu sử của chị chất chứa biết bao ơn lành kèm với những phấn đấu và chiến thắng của chị. Một cuộc đời tuyệt đẹp trải qua trong gần một thế kỷ (88 năm). Con đã được chứng kiến cuộc đời tuyệt đẹp ấy được chôn vùi dưới lòng đất, vâng, với hai bàn tay trắng, nhưng nó đã trở nên một lễ vật vô giá dâng lên Cha.
Cha ơi! Chớ gì cuộc đời con cũng được trở về với Cha đầy ắp tình yêu dâng lên Cha như một lễ vật toàn thiêu.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung