Tìm Kiếm

22 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 22 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy ngừng tay một chút, ngưng công việc mà con đang làm, và hãy coi xem con đang đặt cái gì lên hàng đầu. Có phải công việc chăng? Có phải cuộc sống? Có phải cái con đang mong muốn? Những ước vọng của con? Trước tiên hãy tìm kiếm nước của Cha. Hãy tiếp xúc trực tiếp với Cha, và mọi cái khác sẽ đến với con dồi dào. Con không thấy rằng Hiệp thông với Cha là điều cần thiết hơn tất cả, bởi chínhdo sự tiếp xúc đó mà mọi cái khác sẽ đến. Con hãy làm phần việc của mình và hãy đặt những điều cần thiết lên trên hết !
Con không thể kín nước ở giếng lên mà lại không có cái gầu, thả nó xuống, làm đầy nó rồi kéo nó lên. Con phải làm một cái gì, con phải làm một cố gắng và đóng vai trò của mình. Chứ cứ đứng ở miệng giếng mà nhìn nước trong giếng thì sẽ không làm cho nước lên được. Đối với cuộc sống linh thiêng cũng vậy: cứ xoay quanh và quan sát nhìn người khác vì họ đã tìm thấy được sự kết hợp với Cha, điều đó không làm giùm con việc đó đâu. Mỗi linh hồn phải tự làm việc tìm kiếm của mình và tự khám phá ra những mới lạ của cuộc sống nội tâm.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Dư âm của những cuộc tiếp xúc yêu thương giữa chúng ta ngày hôm qua hãy còn ngân vang trong trái tim con. Nó không thể thay đổi khác được vì ngày hôm qua đã qua. Nhưng nó chỉ được tăng lên về mọi mặt, vì đó là một chân lý vô tận, còn sâu xa đích thực hơn thế nữa. Con xin Cha hãy hiện thực chân lý đó trong suốt cuộc đời còn lại của con. Chớ gì từ nay cuộc đời con chỉ còn là một sự tiếp xúc trực tiếp với Cha như Người Bạn Đời và Bạn Đường duy nhất của con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung