Tìm Kiếm

10 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 10 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Cái gì đang ở đáy lòng con đều chiếu giãi ra ngoài. Khi đã có sự ổn định, hài hoà, thiện mỹ và bình an trong con, điều đó sẽ chiếu toả ra trong tất cả những gì con làm, nói và suy nghĩ. Còn nếu trong con có sự hỗn độn, ngổn ngang và mất hài hoà thì điều đó cũng không thể che giấu được và nó sẽ phản chiếu ra trên cuộc sống của con và qua cách con ứng xử trong cuộc đời. Nếu co sự thay đổi thì nó phải đến từ bên trong và đi ra bên ngoài. Theo đường lối đó, nó mới bền bỉ và không gì có thể làm nó giao động.
Con đừng yên ổn thoải mái ngồi chờ cho cuộc đời của con tự thay đổi, mà hãy sắn tay áo lên mà làm một cái gì để thay đổi nó. Con có thể bắt đầu vào việc ngay bây giờ để chấn chỉnh lại nội trạng của tâm hồn con. Con đừng chờ đợi để cho người khác thay đổi. Con có thể bắt đầu ngay việc đổi thay nó nơi con. Con hãy tạ ơn không ngừng vì con còn có thể làm được điều đó mà không có gì cản ngăn ngon. Nếu có gì ngăn cản con, đó là chính con; vậy chính con là người có thể điều chỉnh được việc đó.
Lời đáp trả:
Vâng, thưa Cha ! Khi con đang đọc và suy nghĩ bài học này của Cha thì một sự kiện đã xảy đến và làm cho con giao động, bồi hồi, bực tức, như thể là con đã không đi theo đường lối như Cha dạy là phải thay đồi từ bên trong, mà chỉ chờ cho người khác thay đổi và đổ hết lỗi trên họ. Vâng, thế nghĩa là con phải thay đổi não trạng, thay đổi cách nhìn, cụ thể hơn nghĩa là con phải tìm hết cách để chữa lỗi cho kẻ khác, mà thực ra họ chẳng có lỗi gì cả, chỉ do khách quan mà họ làm thế và con phải nhỏ nhẹ hơn với họ, để họ nhìn ra cái khách quan đó mà khắc phục.
Vâng, con cảm tạ Cha vô cùng đã cho con hiểu như thế qua bài học cụ thể hôm nay.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung