Tìm Kiếm

21 tháng 10, 2015

Ca đoàn mừng 20/10

Tối qua tại lớp Giáo Huấn Xã Hội, các đấng nam nhi đã thực hành ngay Chương III đang học, về Nhân Vị & Nhân Quyền.
Khiến các chị em thấy thật vui vì là phụ nữ!
Chúng con rất cám ơn Cha Phan-xi-cô cùng các bạn nam đã dày công chuẩn bị...