Tìm Kiếm

30 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 30 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy học biết cho một cách tự do, tất cả những gì con có. Con cũng hãy học biết lãnh nhận một cách dịu dàng tất cả những gì người ta cho con, và sử dụng nó một cách khôn ngoan cho việc triển nở và thăng hoa cái tổng thể. Khi con cho, hãy cho một cách tự do và đừng nghĩ tới cái giá của nó! Cái gì người ta cho với một ý tốt lành, với cả tấm lòng và bằng một lòng mến trong sáng nhất, sẽ đem đến niềm vui lớn lao và những phúc lành to lớn cho mọi người, nó sẽ được nhân lên và phát triển thêm. Con hãy luôn nhớ rằng: đừng bao giờ rụt rè với những gì con cho. Cứ cho đi rồi quên đi. Khi con làm một việc gì, hãy làm với lòng mến và hãy biết ơn vì có khả năng làm được điều đó. Con hãy làm công việc đó một cách hoàn hảo, và đừng bao giờ làm vì nghĩ rằng con có thể rút tỉa ở đó được cái gì.
Chỉ khi nào con học lam được mọi việc vì Danh Cha và sự Vinh Hiển của Cha, thì lúc đó con mới học được nghệ thuật cho thật sự. Con sẽ tim thấy được niềm vui lớn lao trong mọi cái con cho, và mọi thái độ và cách nhìn của con sẽ hoàn toàn đúng.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Thật là tiếc cho con vì đã bao lần con cho mà không tự do, không ý thật tốt lành, còn nghĩ tới cái giá của nó, còn mong được người ta nhớ ơn mình, còn buồn vì người ta không nhắc tới ơn mình đã cho họ. Nhưng bây giờ con xin phủ quyết tất cả những tình cảm trên đây của con và thay vào đó con muốn lập lại những ban tặng đó với tất cả tự do của con, với tất cả tấm lòng yêu mến để cho tổng thể của Cha được triển nở và thăng hoa.
Và từ nay tất cả những gì con có là của Cha và tức là của mọi người. Như hôm nay Cha đã cho con được trải nghiệm điều đó qua những ban tặng của con. Con cam tạ Cha vô cùng.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung