Tìm Kiếm

24 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 25 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Những khát vọng và mục tiêu của con càng cao thì càng tốt. Con đừng bao giờ giới hạn nó bằng bất cứ cách nào. Con chỉ biết rằng con có thể hoàn tất mọi điều con đã quyết định, bởi con luon sẵn có sự trợ giúp và sức lực ở nơi Cha, và không hề có sự đầu hàng và thua cuộc. Tất cả những gì mang dấu ấn của Cha là để được thành tựu, và chỉ có những thành quả tốt đẹp xuất phát từ đó. Vì thế, con hãy giữ cho tâm hồn được an thái, hài hoà với mọi cuộ...c sống và hãy nhìn ngắm những kết quả tuyệt vời của nó !
Con không thể kỳ vọng vào những kết quả đó nếu con không hoà hợp với cái tốt nhất trong con, nếu con không thể hoà chung với tất cả những gì xảy đến một cách tự do và vượt qua được tất cả những gì có thể cảm ngăn con. Có nhiều cái trong cuộc đời có thể cản trở con đạt tới đích. Con hãy gạt tất cả nó ra và không chấp nhận một sự thua cuộc nào có thể xảy đến. Cho dù chỉ một giây phút thôi. Con hãy nhớ con chỉ có thể thành công và con sẽ thành công; và như thế con lãnh được mọi thành công trong tất cả những gì con làm !

Lời đáp trả:
Cha ơi! Thế là hôm nay Cha đã đáp lại lời con viết hôm qua. Nó cứ làm như một cuộc đối thoại thật sự và liên tục. Điều đó làm con sung sướng quá ! Con sẽ cố gắng in sâu vào tâm trí con và làm theo những gì Cha dạy bảo, và không chấp nhận sự thua cuộc nào vì con có sức mạnh của Cha, với sức mạnh đó con sẽ cứ tiếp tục vươn tới những mục tiêu thật xa, xa hơn mãi vì sự trao ban của Cha thì không cùng, cứ thu hút con cũng không cùng.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung