Tìm Kiếm

29 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 29 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy luôn luôn tìm kiếm cái tốt nhất, hãy luôn chờ đợi cái tốt hơn, và, không bao giờ, không một lúc nào, con lại thỏa mãn với cái kém hơn. Điều này có thể là khó đối với con, nhất là những lúc con nghĩ mình đang ở đáy vực thẳm. Trong những lúc đó, con phải nâng hồn lên, và không bao giờ, dù chỉ một giây phút thôi, lại nghĩ đến cái thiếu thốn, nhưng hãy nghĩ đến sự dồi dào. Con hãy nhìn xem sự phong phú và hãy cảm tạ vì những nguồn lợi vô biên và bất tận của Cha. Tại sao con lại bằng lòng với sự lựa chọn hạng hai, khi cái tốt nhất đang chờ đợi được con chọn nó, đang mong chờ được chúc phúc cho con?
Khi nào con có thể suy nghĩ những điều lớn lao, thì cả cuộc đời con, cả mọi lối sống của con sẽ triển nở trong con và xung quanh con. Con hãy nhớ: mọi sự đều bắt đầu từ bên trong và mọi sự đều bắt đầu với con. Vậy con hãy bắt đầu ngay lúc này để lập lại lối suy nghĩ cho đúng. Con hãy lấy lại phương hướng cho nội tâm, và hãy để công việc đó từ từ được thực hiện trong con như men trong bột. Con đừng bao giờ phủ nhận Bàn Tay của Cha trong mọi sự và quên không cảm tạ liên tục. Con đừng nghĩ rằng mọi chuyện như đương nhiên, mà hãy nhìn nhận con thật có phước.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con vô cung cảm tạ Cha vì đã giải đáp cho những thắc mắc của con hôm qua. Vâng, cho dù con có tưởng mình đang ở đáy vực thẳm như những điều con tưởng tượng ở ngày 24, còn hôm qua ở trong thực trang mệt mỏi nặng nề của thể xác, con vẫn phải nhắm mắt nâng hồn lên và chìm đắm trong sự dồi dào phong phú của Cha và tin chắc rằng con đang ở trong lòng Cha, đang được Cha chúc phúc và ủi an.
Cha ơi! Hãy giúp con biết suy nghĩ những điều lớn lao, vì Cha thì vô cùng lớn lao và những lớn lao của chúng con không thể nào đạt tới được.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung