Tìm Kiếm

20 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 20 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con không phải là thành viên của cái tổng thể sao? Vậy sao con lại tự tách mình ra để sống một cuộc đời vô kỷ luật và ngang tàng? Khi con tràn ngập những lời hay ý đẹp, con trở nên môt với Tổng Thể tuyệt diệu, đó là vũ trụ của Cha, và mọi sự cứ luôn ở đúng vị trí mình một cách tuyệt hảo. Khi mỗi người cố gắng tìm sự bình an và hài hoà trong tâm hồn mình như thế nào, thì sự bình an và hài hoà cũng ngự trị trong thế giới như vậy. Điều đó phải bắt đầu ở một nơi nào đó, vậy tại sao lại không phải là ở nơi con? Con hãy nhớ rằng khi con đóng vai trò của mình, là con có thể cộng tác vào việc đem sự bình an và hài hào vào thế giới.
Chính từ mỗi hạt nước nhỏ bé mà đã hình thành nên biển cả hùng vĩ và mỗi hạt cát nhỏ li ti đã làm nên bãi biển. Vì thế, mỗi con người bình an trong nội tâm có thể đem sự hoà bình đến cho thế giới. Vậy tại sao con không làm phần việc của con ngay bây giờ? Con hãy nâng hồn lên và cảm tạ Cha muôn đời, bởi con biết rằng con có một vai trò phải đóng, vậy con hãy đi và đóng vai trò đó !
Lời đáp trả
Cha ơi ! Con ý thức rằng, có được sự bình an hài hoà trong tâm hồn phải là kết quả của bao suy niệm và phấn đấu kèm với sự phấn chấn khích lệ của Cha cho tâm hồn đó, và giá của nó là cộng tác vào sự bình an và hài hoà của thế giới. Cha ơi! Vậy con sẽc cố gắng hết sức cộng tác với Cha trong việc này. Bình an và hài hoà sẽ không là gì khác ngoài việc diễn tả lòng Nhân Hậu của Cha, như Cha đã thể hiện nó trên con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung