Tìm Kiếm

8 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 8 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy chỉ có một cái nhìn thôi, và hãy chỉ nhắm vào cái con thật là hoàn hảo theo Hình Ảnh của Cha, giống hết như Cha. Con đừng bao giờ tự ti cũng đừng nghĩ xấu về con. Con hãy nâng cao tư tưởng con lên và hãy tích cực về mình. Nếu con đã làm những điều sai trái, hãy tập tha thứ cho mình, rồi lại tiếp tục đi và nâng lòng con lên. Cha không cần con phải trừng phạt mình cũng không muốn con hiểu sai về mình, đầy lo âu và mặc cảm. Con không thấy rằng, nếu con làm như thế là con tự đóng cửa lòng con lại trước mặt Cha và Cha không thể sử dụng con được nữa? Con hãy luôn rộng mở; hãy học tập nhờ những sai lầm của con. Con hãy hoàn toàn quên mình đi vì yêu thương và phục vụ đối với tha nhân. Ngay khi con bắt đầu nghĩ đến kẻ khác, là con đã quên chính mình.
Tính phục vụ là một thầy thuốc cao tay, một nhà thiết lập sự quân bình và nền tảng rất giỏi. Vậy con hãy xem con có gì là tốt nhất, cái mà con biết làm giỏi; và khi con đã thấy điều đó, con hãy tiến lên và đem tặng cái đó với tất cả tấm lòng mình. Con hãy luôn luôn tiến về phía trước, đừng bao giờ lùi bước!
Lời đáp trả:
Vâng, thưa Cha! Con đã lo âu và mặc cảm vì sự yếu hèn khờ dại của con. Nhưng con lại quên rằng Cha đã mặc lấy những yếu hèn và tội lỗi của loài người. Cha đã nên chính sự yếu hèn và tội lỗi đó, và Máu Cha, cuộc đời Cha, đã phủ lấp tất cả những đen tối đó và làm cho nó trở nên Trắng tinh như tuyết sáng ngời, như pha lê trong ngần. Khi đó thì con giống hệt Cha và con cũng có khả năng yêu thương như Cha và hy sinh bản thân mình vì anh em, vì Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung