Tìm Kiếm

24 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 24 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Không phải cái gì đó hôm qua là đúng, là hay, mà nó cũng như vậy ngày hôm nay. Vì thế con phải sống từng ngày một và sống tròn đầy trong cái hiện tại muôn đời kỳ diệu; bởi khi con làm được điều đó mà không cần lo ngại gì, cũng không có một hậu ý gì, thì con sẽ chấp nhận được sự đổi thay một cách thoải mái và cuộc sống sẽ tuôn chảy một cách dễ dàng và êm ái. Nói thì dễ hơn làm, nhất là khi con đã cảm thấy mọi sự đều tốt lành và con đã bám rễ ...thật sâu, cảm thấy an toàn trong hoàn cảnh hiện tại. Chớ chi sự an toàn của con nằm ở trong Cha, chứ không phải ở trong một hoàn cảnh, một chương trình, một con người hay một sự vật; bởi cái gì đang ở đó hôm nay, có thể sẽ biến đi ngày mai. Nhưng Cha thì ở đó mãi đời đời.
Vậy, hãy tìm kiếm Cha, hãy thấy được Cha, và đừng sợ gì cả. Hãy để cho những đổi thay cứ đến, hãy đơn giản nhớ rằng mỗi cái thay đổi là cho cái tốt nhất và rất cần thiết cho sự tăng trưởng và sự lan tỏa của cái tổng thể.

Lời đáp trả:
Cha ơi! Như Cha thấy đấy, con đã tưởng tượng ra những hoàn cảnh bi đát nhất có thể xảy đến cho con, dù đó toàn là những cái con sợ nhất: chết đuối dưới lòng biển cả, chết cháy trong nhà, bị mù loà, câm điếc, bị bỏ vạ cáo gian tù đày và tử hình. Nhưng con cũng tưởng tượng ra không phải sự hoảng sợ và tuyệt vọng mà là sự bình an và thái độ thờ lạy tin yêu trong từng hoàn cảnh, vì sự an toàn của con nằm ở trong Cha. Con sẽ cảm thấy Cha chính là nước, là lửa, là tối tăm thinh lặng, là nhà tù, là cột xử bắn con. Và như thế Cha và con sẽ hoà lẫn trong nhau.
Cha ơi! Khi nào những sự đó xảy đến Cha sẽ cho đầu óc con được minh mẫn để tìm kiếm Cha và thấy được Cha và không còn sợ gì cả.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung