Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2015

Ơn Toàn Xá cho Năm Thánh Dòng Đa Minh

Chúng tôi vui mừng thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô ưu ái Ban Ơn Toàn Xá cho tất cả các tín hữu tham dự lễ kỷ niệm Năm Thánh sẽ diễn ra cả tầm mức quốc tế hay ở mỗi Tỉnh Dòng và cho tất cả những ai hành hương đến các nhà thờ và nhà nguyện của Gia đình Đa Minh. Các điều khoản và điều kiện để nhận Ơn Toàn Xá như thông thường mô tả trong các tài liệu của Tòa Ân Giải.
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích tất cả các linh mục của Dòng tạo điều kiện để cử hành Bí Tích Hòa Giải ở tất cả mọi nơi cử hành Năm Thánh và thường xuyên Trao Mình Thánh Chúa cho những người yếu đau.
Chúng tôi mời gọi toàn thể gia đình Đa Minh công bố rộng rãi và nhận Ơn Toàn Xá để tăng sức mạnh và khuyến khích nhau dấn thân canh tân Dòng trong Năm Thánh này.
Nguồn: op.org/en