Tìm Kiếm

23 tháng 10, 2015

Mừng Bổn mạng bé Gioan Phaolo II Nguyễn Hữu Anh Khôi

Là trưởng nam của cựu ca viên Tố Quyên và anh Hữu Thạnh
Mong bé luôn được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và gia đình!
Vài hình ảnh của tối qua (22/10)...

Bé Anh Khôi trong vòng tay Ông Cố ^_^