Tìm Kiếm

16 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 16 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy lan toản tình mến và lòng cảm thương của con trên mọi người. Không chỉ trên những người yêu thương con, mà đối với cả những ai ghét bỏ con và lợi dụng con một cách khinh bỉ. Nếu con biết nâng lòng lên và ở trong tâm trạng đó, con sẽ có thể thấy tất cả trong một viễn tượng khác và con cũng sẽ thấy mình không còn một đối thủ nào. Vậy đừng cứng lòng và cũng đừng có ý trả đũa ai khi cuộc sống có vẻ chống lại con. Con chỉ cần biết là Cha đang ở với con và Cha đang dẫn dắt con đi, và mọi sự đang diễn biến rất, rất tốt đẹp. Rồi con hãy để Cha làm việc và chỉ thấy những điều tốt đẹp xuất phát từ mọi hoàn cảnh. Chính khi con muốn thật sự làm điều đó thì con mới có thể thấy được những kỳ công của Cha, và Vinh Hiển của Cha mới được cả sáng và con mới có thể biết - không một chút nghi ngờ - rằng chỏ với sức lực riêng con, con sẽ không thể làm nên được những điều kỳ diệu đó. Do đó, con hãy nâng hồn lên và ca ngợi cho Danh Cha được Vinh Hiển.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Để lan toả tình mến và lòng cảm thương của con trên mọi người, để làm việc đó một cách dễ dàng nhất là con sẽ kêu gọi Cha từ đáy lòng những người con tiếp xúc, và con sẽ nhìn thấy Cha từ đáy lòng họ đang giơ tay trìu mến đón nhận con. Cũng như Cha mới cho con biết một cách khác nữa để vui vẻ với những ai con không ưa, là đóng vai trò người bạn quý nhất của người đó, khi họ được gặp gỡ nhau, hoặc ở bên nhau. Cách làm này đã rất công hiệu đối với con. Con vô cùng cảm tạ Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung