Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 31 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Đức Tin không có nghĩa là ung dung ngồi một chỗ và phó thác mọi sự trong Tay Cha. Con có vai trò của con, bởi "sẽ ban cho con tuỳ theo Đức Tin của con." Nếu trọn niềm tin và cậy trông của con ở trong Cha, thì mọi sự đều có thể. Con hãy sống niềm tin và hãy cho mọi người thấy Lề Luật của Cha. Chúng ta hãy nên Một trong hành động, trong cuộc sống! Cha trong con và con trong Cha. Khi con hoàn toàn hiểu rằng Cha có thể làm được mọi sự, bởi Cha làm trong con và ngang qua con.
Sẽ không có chuyện gì cả nếu con chưa cất bước lên đường. Cha đang ở trong con, và con là Bàn Tay và Chân của Cha. Con hãy hiến dâng những bàn tay và bàn chân đó cho Cha để phục vụ Cha. Để không còn gì có thể làm ngừng trệ công việc và để cho mọi sự được trôi chảy. Con hãy hết sức làm việc cho hài hoà và ăn nhịp tuyệt diệu với Lề Luật của Cha, và con hãy nhìn xem những kỳ công nối tiếp nhau mà đến! Và con hãy cảm tạ muôn đời cho mọi sự!
Lời đáp trả:
Ôi Cha! Sung sướng cho con biết bao được biết rằng Cha đang dạy con sống Lề Luật của Cha, và chúng ta là Một trong tư tưởng và hành động vì con là Bàn Tay và Chân của Cha được điều khiển bằng chính Trái Tim của Cha. Cha ơi! Hãy thêm Đức Tin cho con hơn mãi, hãy liên tục dạy bảo con những điều chân chính, hãy giúp con vượt khỏi bản thân con và vươn Bàn Tay của Cha đến với mọi người.
Xin cho chân con không bao giờ mệt mỏi rảo bước trên mọi nẽo đường để phục vụ Cha và cho Tổng Thể của Cha được tròn đầy.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung