Tìm Kiếm

1 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

tháng mười một
Người ta cho tôi thấy
Trái Đất giống như một bàn cờ, có những ô vuông to lớn vẽ màu đen và trắng.
Bởi vì trời mưa nên thuốc vẽ màu đen chảy qua màu trắng, và tất cả trở thành một màu xám dơ bẩn.
Rồi một cơn mưa to hơn nữa,
đổ xuống, và tất cả lại biến thành một màu trắng tinh tuyền.
Tôi nghe có tiếng nói:
Con hãy có niềm tin!
Hãy đứng vững và biết rằng
Trái Đất và tất cả những gì
nó mang trên mình đang qua
một quá trình tẩy rửa.
Mọi sự đều rất, rất tốt,
bởi tất cả đều thông qua theo
kế hoạch của Cha.
Con hãy hoàn toàn sống
trong bình an.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung