Tìm Kiếm

10 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 10 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Ngày lại ngày con cảm thấy có những thay đổi mới trong con và ngoài con. Con đang bắt gặp mình thẩm thấu những ý nghĩ mới mẻ và những cách nhìn và lối sống khác trước. Tâm thức của con triển nở và đi đến khả năng chấp nhận được càng lúc càng nhiều sự việc hơn.
Có một số người học nhanh hơn những người khác; bởi thế, bước vào Thời Mới thì không phải mọi người đều như nhau. Một số tâm hồn có khả năng nhảy xổ vào. Một số khác bước vào nhẹ nhàng, như để cảm giác từng bước một trên con đường. Một số khác lại bò lết trên đó và cảm thấy đau đớn trên từng bước đi vì họ chống lại với những thay đổi. Họ khó chịu vì những cách làm và suy nghĩ mới mẻ và chỉ mong ước được mọi người để họ sống theo kiểu họ thường sống, vì họ nghĩ rằng cái gì cha mẹ họ đã sống là tốt thì cũng tốt cho họ. Giải đáp cho thái độ đó là hãy ngưng đấu tranh chống lại nó và hãy sống hài hòa, và hãy thả mình trôi theo cuộc đời. Thời gian đem đến đổi thay và nó thay đổi rất nhanh, còn nếu con không thay đổi với thời gian, con sẽ bị bỏ lại đằng sau.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cha là một người Thầy Mô Phạm, một nhà Tâm lý học tài ba! Thầy đã thành công tuyệt vời trong việc truyền đạt cho các học trò của Thầy, những bài học tâm huyết nhất, mỗi người mỗi cách, toàn diện nhất, phong phú nhất. Con xin phó thác trong Tay Thầy, con tim, khối óc và trọn cuộc đời con. Con nguyện bước đi dưới ngọn Cờ của Thầy. Con sung sướng biết bao, thấy đám học trò của Thầy mỗi ngày mỗi đông hơn.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung