Tìm Kiếm

21 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 21 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Nếu con không thử xem thì không bao giờ con biết được một cái gì đó có hoạt động hay không. Con sẽ không bao giờ biết được có điện hay không nếu con không bấm nút để bật đèn lên. Con phải làm một cái gì để chứng tỏ cái đó có hoạt động. Đối với đức Tin cũng vậy. Chỉ ngồi đó mà nói về đức Tin thì thật là vô ích, nếu con không sống đức Tin, và người ta không thấy được đức Tin có ý nghĩa gì đối với con. Cũng thật là vô ích khi nói về cuộc sống đức Tin của mình, nếu cuộc sống con hoàn toàn được bảo đảm bằng số tiền gửi vào tài khoản của con, và con biết rằng mình có thể rút tiền ra xài tùy sức.
Chính vì con không có gì, chính vì khi con có thể nhảy xuống nước và làm cái mà con coi như không thể làm được, bởi vì niềm tin và sự an toàn của con đã được bám rễ và đặt nền tảng trong Cha, nên con mới có thể nói được về việc sống đức Tin của mình, và trở nên một chứng tá sống động về đức Tin. Vậy con hãy tiến lên phía trước, hãy đem đức Tin của con ra thử thách và hãy nhìn xem cái gì đang đến !
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cha vẫn luôn bảo con rằng con là thành phần của Cha và Cha với con là Một, mà trong Cha thì toàn là Tình Yêu, là Khôn ngoan, là Giàu có, là Thông minh, là Trí tuệ là mọi sự dồi dào phong phú nhất, thì con cũng được thông phần là như vậy. Đó mới chính là số tiền vô tận gửi vào tài khoản của con và con tha hồ rút ra mặc sức mà tiêu xài. Cha ôi! Hãy giúp con bám rễ thật chắc vào Cha và đặt nền tảng cuộc đời con trong Cha, hãy cho con có tấm lòng mở rộng như tấm lòng quảng đại và nhân hậu của Cha.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung