Tìm Kiếm

15 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 15 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Cuộc đời thì đơn giản. Tại sao lại làm cho nó trở nên phức tạp? Tại sao lại chọn con đường vòng vèo khi con đường thẳng đang ở trước mặt con? Hãy để cho cuộc sống tự do triển nở trong con, mà không cần ép nó phải triển nở. Con không thể bắt một bông hoa phải nở ra, bởi con sẽ phá hủy vẻ đẹp và sự hoàn mỹ của nó do sự nóng nảy của con. Mọi cái đều có lúc của nó, vậy tại sao con không hòa nhịp với cuộc sống để cho nó mang lấy con và tại sao con không nhìn ngắm với lòng tri ân những kỳ công và Vinh Hiển của Cha đang được triển nở trong sự hoàn thiện đích thực?
Khi một điều gì làm không đúng lúc sẽ làm nhưng trệ nhiều việc khác thay vì làm cho nó tiến mạnh như người ta có thể tưởng tượng được. Vì thế con hãy phục vụ Cha trong bình an và tin cậy, và đừng bao giờ hấp tấp làm một điều gì không đúng lúc. Cũng vậy, không nên lề mề để mất thời gian quý báu. Con hãy nhận thức rằng Cha đã sắp đặt một dự tính và một chương trình tuyệt vời cho tất cả những gì con làm, và con hãy tạ ơn muôn đời.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con sợ rằng cuộc đời con từ nay sẽ không đủ nữa để cho chương trình của Cha được tuyệt vời hơn nữa, và để tạ ơn Cha cho xứng. Nhưng Cha đã chẳng nói rằng, mọi sự đều rất rất tốt, phải không Cha? Hôm nay con mới cảm nghiệm được thế nào là sống "Je, est un autre" . Nhưng nó mới chỉ nhất thời. Con mong nó được vĩnh viễn trong con: Tôi, đang là một người khác, hoặc người khác đó chính là tôi, vì chúng tôi là thành phần của Chúa.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung