Tìm Kiếm

27 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 27 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Hãy yêu thương và tin tưởng lẫn nhau bởi tình yêu thương và sự tin tưởng nơi một tấm lòng nào đó sẽ làm cho nó nở hoa và tăng triển. để nó có thể lấy trách nhiệm và lớn lên về sức mạnh và tầm vóc. Con không thể trông chờ cho một đứa bé lớn lên về thể lý nếu người ta làm mọi sự cho nó. Phải tập cho nó biết suy nghĩ, biết quyết định và không chờ cha mẹ suy nghĩ thay cho nó. Thật đau lòng khi thấy người mình thương, quyết định một việc không tốt, mà đôi khi vẫn phải để cho họ quyết định, để từ đó họ rút ra được bài học. Có những bài học dễ học, nhưng nhiều khi cũng phải có những bài học thật khó để người ta nhớ đời.
Vậy con đừng bao che cho ai; hãy tập tháo gỡ ra những tâm hồn nương tựa vào con, cho dù họ là ai và ở vào tuổi nào. Hãy để cho họ mang lấy trách nhiệm của họ và, thậm chí phát huy cách làm như vậy, để giúp nhau lớn lên.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con tin vào lòng từ bi nhân hậu của Cha luôn giúp đỡ chúng con biết cách dẫn dắt nhau đi tìm đến Chân lý là nguồn sinh lực cho cuộc sống đầy gian truân và bất chắc của chúng con. Vì chính hạnh phúc của chúng con là chính hạnh phúc của Cha, sự sống của chúng con là sự sống của Cha. Mầm mống của sự sống đó, niềm hạnh phúc đó Cha đã gieo vãi vào trong tâm hồn chúng con. Viêc làm cho mầm mống đó phát triển và sinh sôi ra là công việc của chúng con hợp tác với Cha. Xin Cha hãy điều lệnh và chỉ huy công việc này nơi chúng con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung