Tìm Kiếm

28 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Hôm nay là một ngày mới và con làm gì với nó là tùy thuộc ở con. Những tư tưởng đầu tiên của con vào lúc thức dậy có thể tô điểm cho cả một ngày. Có thể là những tư tưởng vui thích, tích cực, cũng có thể là buồn rầu, tiêu cực. Con đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những điều kiện bên ngoài, thí dụ như thời tiết. Trời có thể mưa rào, nhưng nếu trái tim con tràn đầy yêu thương và cảm tạ, thì hết mọi thái độ của con sẽ hoàn toàn là ánh sáng và bầu trời xanh biếc. Con có thấy cả một trách nhiệm đồ sộ đang ở trên vai con không?
Cuộc đời là cái mà con làm nên đó, vậy con đừng bao giờ tố cáo ai khác về tình trạng tâm hồn của con, mà hãy nhớ rằng con đang có trách nhiệm về nó. Con hãy thay đổi thái độ của con đi, rồi con sẽ có thể thay đổi cách nhìn của con. Con hãy chọn lấy một thái độ xây dựng đối với cuộc sống. Hãy dựng xây cái tốt nhất, xuất phát từ cái con đang thấy ở xung quanh con, còn những cái khác đừng biết gì về nó; đừng cho nó một sức sống nào cả rồi nó sẽ biến đi. Con hãy chờ Cha, hôm nay, ở trong sự bình lặng và tin tưởng, và hãy nhớ rằng, ngày hôm nay đang mang những phúc lành của Cha.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con cảm tạ Cha xiết bao vì cái nền tảng an bình trong tâm hồn mà Cha đã cho con, dù trong những điều kiện bên ngoài tồi tệ nhất - điều mà trước đây có thể làm con thức trắng cả một đêm dài và làm tim con hồi hộp thì nay không còn nữa. Chuyện này không phải đã đến một cách ngẫu nhiên nhưng nhờ sự dạy dỗ ân cần và bền bỉ của Cha đã dìu dắt con từng bước để đạt được kết quả này. Và nếu co chuyện gì không tốt đẹp xảy đến với con, con vẫn tin rằng đó là chuyện của Cha, nên con vẫn bình an và chờ đợi cái tốt của nó sẽ đến. Con vô cùng cảm tạ Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung