Tìm Kiếm

13 tháng 11, 2015

Tóm lược buổi thuyết trình về Mục Vụ Thánh Nhạc

Buổi Thuyết trình về Mục Vụ Thánh Nhạc 10/11/2015 tại nhà thờ Phanxico Đakao đã diễn ra khá sôi nổi và nổi bật hơn cả là các ca viên ca đoàn Thánh Linh đã đến dự rất đông.


Trong buổi thuyết trình, thầy Rufino đã trình bày cho thính giả về cách cử hành thánh lễ trước công đồng Vatican 2 có những đặc điểm như sau:

Linh mục cử hành các nghi thức đều hướng về bàn thờ, nhiệm vụ của ca đoàn chỉ phục vụ nhạc nhưng cộng đoàn không hát cùng mà chỉ ngồi yên xem và nghe. Các bản nhạc cùng hát bộ lễ đều có sự tham gia của Linh mục chủ tế là chủ thể quan trọng nhất, tức là những lời ca và đáp của Ca Đoàn chỉ là phụ họa mà thôi. Và một điều nữa là chỉ có nam giới mới được tham gia vào ca đoàn còn nữ thì không.

Từ đó, kết luận vai trò của Ca Đoàn còn rất hạn chế và còn mang tính phân bậc cấp giữa chủ tế và công đoàn, cũng như những nghi thức và bài hát tiếng Latin làm hạn chế phục vụ cho người giáo dân bản xứ.


Đến Công Đồng Vatican II, mọi nghi thức cử hành thánh lễ mọi thành phần từ chủ tế đến ca đoàn và cộng đoàn đều hướng về nhau để cùng hiệp thông. Lúc này sự hiện diện của Chúa được biểu hiện không chỉ qua linh mục và mình máu thánh Chúa nữa mà là sự tụ họp của dân Chúa trong nhà thờ. Ấn định rằng Giáo Hội không phải bởi một người đại diện cho Chúa mà chính Giáo Hội là một thân thể của một cộng đồng cùng hướng về Chúa.


Kể từ đó, vai trò của Ca Đoàn trở nên quan trọng hơn trong việc phụng vụ Chúa, từ việc đối đáp các nghi thức trong thánh lễ và cùng với cộng đoàn hiệp thông qua lời ca được thể hiện một cách riêng rẽ những hợp nhất với thánh lễ. Có thể nói Ca Đoàn là thành phần đại diện cho cộng đoàn và có vai trò hướng dẫn cộng đoàn cùng cầu nguyện và ca ngợi Chúa.


Là Ca Đoàn, chúng ta phải dấn thân phục vụ, cụ thể là tìm hiểu về âm nhạc, phải dành thời gian để tập luyện và phải kiên trì hoàn thiện cung cách phục vụ vì Cộng đoàn. Vì mục đích của Ca Đoàn là để ca ngợi Thiên Chúa và dẫn dắt cộng đoàn cùng cầu nguyện và tôn vinh Ngài để  lời của Ngài có thể Phúc Âm hóa đời sống của Cộng Đoàn qua lời ca tiếng hát chúng ta.


Không có lời cầu nguyện nào ý nghĩa và hay hơn khi được nâng lên bằng tiếng hát và giai điệu tâm tình của những người con của Ngài.

Michael Tống Vĩnh Lộc