Tìm Kiếm

24 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 24 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
"Các ngươi sẽ nhận ra chúng bởi những hoa trái của chúng", dù chúng phò Ta hay chống Ta, dù chúng đến từ ánh sáng hay bóng tối. Con hãy mở mắt ra và con sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Con hãy đi vào cõi nội tâm và tim con sẽ nói với con. Con hãy tự lượng giá mình và đừng nghe những tiếng nói bên ngoài, bởi nếu con nghe mọi thứ tiếng ồn ào bên ngoài, con sẽ thấy mình lúng túng đến nỗi không còn biết đâu là sự thật, và con sẽ lạc đường.
Mọi tâm hồn đều có thể tìm được chân lý ở trong nội tâm, nhưng điều đó co nghĩa là phải dùng nhiều thời gian để đi sâu vào nội tâm. Họ phải biết tự mình suy nghĩ và tìm ra đường lối cho mình, nhưng có nhiều tâm hồn quá lười biếng để làm việc đó. Họ thấy rằng nghe người khác nói và chấp nhận những điều người ta nói mà không cần đi sâu vào nội tâm mình thì dễ hơn nhiều. Con hãy đặt mình vào sự yên tĩnh, rồi con sẽ thấy chân lý; và chân lý sẽ làm cho con được tự do.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cha vẫn còn ở với con đấy chứ! Chúng ta vẫn là Một chứ! Nghe đám con nít hát:"Bỏ Ngài con biết theo ai?" Chúng làm sao biết bỏ, chỉ có con là biết vô ý thức quên Cha đang ở trong con-đang đợi chờ-đang khao khát-đang sắp đặt để mọi chuyện trở nên rất rất tốt cho con.
Cha ơi! Có bao giờ những hành động theo trực giác, theo bản năng cá thể, có thể dẫn đến những thảm họa đáng tiếc không? Con không nghĩ vậy, vì bản năng hay bản tính đều có hai mặt. Đằng sau cái mặt nhất thời, đột xuất, còn có cả một căn tính nền tảng, sâu lắng, đã được nhào nặng công phu do sự hợp tác với ơn lành của Cha. Do đó sự bình an phẳng lặng vẫn có thể chiếm cứ được tâm hồn sau cơn bùng nổ của cái trực giác và cái bản năng nhất thời kia. Và công trình của Cha vẫn tiếp tục.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung