Tìm Kiếm

14 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 14 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Biết bao lần Cha đã nói với con rằng Cha cần con được tự do, để làm tất cả những gì phải làm. Đến bao giờ con mới biết thả mình ra và biết tự do? Con sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của sự tự do bao lâu con chưa có ý định tháo bỏ mọi ràng buộc, và tin tưởng vào khả năng của con để làm được điều đó, và làm được một vài bước khó khăn đầu tiên mà chỉ mình con mới có thể làm được; không ai khác làm thay con được đâu. Hay con sợ điều gì có thể xảy đến, sợ cái mà tương lai đang dành cho con? Đức Tin và lòng cậy trông của con đâu? Tại sao con không tập sống một cách toàn diện và vinh quang trong cái hiện tại muôn đời này, và để cho Cha lo cho tương lai của con?
Cha đang có những cái tuyệt vời chờ đợi con ngay khi con được tự do, và không còn níu bám vào cái con đang sở hữu, chỉ vì con sợ bị mất tất cả. Con hãy ham muốn được mất tất cả để được một cái gì đó còn lớn hơn nhiều, rất nhiều. Mọi sự đều ở trong Tay Cha, và mọi sự đều rất, rất tốt.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Tự do là gì? Con chưa hoàn toàn được cảm nghiệm nó. Con khao khát được cảm nghiệm nó thật sự, không những chỉ cảm nghiệm thôi, mà còn thật sự là nó, bây giờ và mãi mãi. Cha ơi! Con trao mọi cái con sở hữu cho Cha đó, vì nó là của Cha mà, để sử dụng cho chương trình của Cha nữa. Con chỉ là cái túi đựng, là bàn Tay ban phát cho Cha. Cha ơi! Chớ gì được như vậy, và luôn luôn chỉ là như vậy thôi. Như thế là con hạnh phúc lắm rồi - và như thế là tự do đó phải không Cha? Ôi chao! Sao con mong muốn được như vậy, ngay từ bây giờ và mãi mãi đến hơi thở cuối đời con. Cha cho con điều đó đi.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung