Tìm Kiếm

16 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 16 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Bài học đầu tiên trong cuộc đời là yêu.Tình yêu rất mãnh liệt đến nỗi không thể đập vỡ nó được, và tuy nhiên nó lại không sờ mó được. Con có thể nhận ra nó; con có thể cảm thấy nó; nhưng con lại không thể giữ lấy nó được, bởi dù cố gắng thế nào, nó cũng tuột khỏi tay con, như thủy ngân vậy. Tình yêu không phải để sở hữu; nó tự do như gió, và nó đến nơi nó muốn. Con hãy đi theo nó! Tình yêu là đơn vị, là tổng thể. Tình yêu không biết đến giới hạn, không biết đến ranh giới. Sự tự do đều đi tới tình yêu. Chính sự sợ hãi mới ràng buộc và giới hạn các linh hồn; chính tình yêu đem đến tự do và đập tan mọi xiềng xích. Tình yêu mở mọi cánh cửa, đổi thay cuộc đời, và làm chảy tan những trái tim chai cứng nhất. Tình yêu thì sáng tạo; nó lớn lên, và sản sinh ra vẻ đẹp, hài hòa và hợp nhất.
Nó hoạt động hỗ trợ, chứ không chống đối. Tình yêu đem đến một niềm vui mà niềm vui thì không thể bị khiển trách. Nó nhảy múa và ca hát qua dòng đời. Trái tim con có tình yêu không? Tình yêu cho một người nào đó? Nó đang bắt đầu trong con và lấn chiếm con từ từ.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cái quý báu nhất của cuộc đời này, cái đáng giá nhất của nó, có phải là tình yêu cho đúng nghĩa nhất phải không Cha? Và cái đắng đót nhất, cái dày vò nhất, cái giết chết nhất cũng là tình yêu không đúng nghĩa của nó phải không Cha? Mà Cha thì chỉ muốn cho tạo vật của Cha được hạnh phúc trong tự do. Nhưng nó lại dùng tự do để dày vò mình, dày vò nhau. Cha ơi! Nhưng sự thể đâu có đơn giản như thế. Vậy thì khúc mắc của nó ở chỗ nào xin vì tình yêu trong sáng của Cha hãy dạy dỗ chúng con từng chút một như Cha vẫn thường làm cho đến khi chúng con có thể hiểu được.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung