Tìm Kiếm

25 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 25 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Trong Thời Mới sự đau khổ không cần thiết. Đối với những tâm hồn đang đi vào cái mới, sự đau khổ không còn nữa. Nếu con còn nghĩ rằng đau khổ là cần thiết, thì con chưa ở trong cái mới đâu, mà còn đang bị kẹt ở trong cái cũ. Con sẽ lưu lại đó, và sẽ kéo về mình nỗi khổ đau, cho tới khi, mà, tự mình làm trọng tài cho mình, con sẽ tiến lên và chấp nhận rằng điều đó không còn phải như thế nữa.
Con hãy tập trung vào những cái tuyệt vời, những niềm vui của cuộc sống, và hãy chấp nhận cái tốt nhất, nó là gia sản vững chắc của con. Và đừng như con đà điểu sợ trực diện với cuộc sống, mà nhìn thẳng vào thực tại của cuộc đời sáng ngời này, nó đang là của con đó, và làm như thế là con hỗ trợ cho cuộc sống đó mau tới. Con càng có thể nhìn rõ thấy nó, thì nó càng mau đến. Con hãy chấp nhận cái nhìn của Trời Mới, Đất Mới, và luôn giữ nó trong thâm tâm mình, bởi nó không phải là một giấc mơ không thể đến. Đó là một thực tại và con đang là thành phần của nó.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con còn phải lo gì nữa. Như đứa bé trong nhà Cha Mẹ, chỉ biết làm tốt những gì Cha Mẹ dạy bảo, chứ nó đâu biết gì đến những lo toan, tính toán của Cha Mẹ. Nó chỉ biết sung sướng còn nhìn thấy Cha Mẹ mỗi ngày, ở bên nó. Cha ơi! Cha là sự bình an, niềm vui thỏa của con. Xin cho con hiểu hơn nữa: là Tình Yêu của Cha chuyển lan tràn ngập trong con và bao phủ con. Xin cho con được thấu suốt điều đó và cũng lan chuyển Tình Yêu đó qua kẻ khác.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung