Tìm Kiếm

29 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 29 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Giá trị của con trong cuộc đời này là gì ? Nếu nó chỉ là giá trị vật chất, hôm nay ở đây, rồi mai biến mất; con có thể suốt đời cứ chạy vòng tròn như con sóc trong chuồng, nó chẳng đi tới đâu cả. Nhưng nếu con kiếm tìm những đường lối của Thánh Linh, thì con phải tìm nó ở nội tâm mình, và điều đó chỉ được làm trong tĩnh lặng, và những kho tàng vô giá đó sẽ được trổ lên tự đáy lòng con. Con sẽ không tìm ra nó ở bên ngoài đâu, bởi con đang có ở trong con tất cả những gì hệ trọng đến cuộc đời. Con được tự do để lựa chọn cái liên quan đến những gì là hệ trọng. Không ai muốn làm con bị ảnh hưởng đâu, bởi mỗi tâm hồn đều là người trọng tài tự do. Làm cho cuộc sống của con trờ nên hư hỏng hay thành đạt đó là tùy ở con.
Ánh sáng vẫn có đó; tại sao không đi theo nó ? Tình yêu vẫn có đó; tại sao không chấp nhận nó ? Không có gì sẽ bị từ chối, khi con tìm nó hết lòng, hết trí, hết linh hồn và hết sức lực của con.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Nếu phải trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Cha thì con xin tuyên bố: Giá trị của cuộc đời này là sống niềm tin triệt để vào Cha cho đến hơi thở cuối cùng. Vâng, vì Ánh Sáng vẫn có đó để con đi theo và Tình Yêu luôn có đó để con mở lòng ra đón nhận. Vâng, vì con đã kinh nghiệm: khi con đem hết lòng, hết trí, hết linh hồn và hết sức mình để sống niềm tin của con thì thật sự không có gì đã bị từ chối. Cha ơi ! Con phó thác niềm tin của con cho Cha, vì nó quý báu quá, nó là giá máu của Cha là sự sống của Cha trong con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung