Tìm Kiếm

30 tháng 11, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 12)

Đợi Ca đoàn thắp nến xong rồi cùng hát "Happy Birthday" nha...
Lê Nhã Khanh (09/12)
Huỳnh Hồng Anh Thư (12/12)
Vũ Anh Thư (19/12) 
Tống Vĩnh Lộc (29/12)
(có vẻ phải đợi đến...già rồi! kkkkk)