Tìm Kiếm

3 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 3 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Con hãy bắt đầu ngày hôm nay với một trái tim tràn trề yêu thương, vui mừng và tri ân, được phấn chấn trong niềm vui được sống, được làm những công việc con đang làm, được ở nơi con đang ở; và con hãy nhìn xem những sự tốt lành đang trổ lên trong ngày hôm nay! Thật phúc thay cho những tâm hồn nhìn ra được những vẻ đẹp, niềm vui và sự hài hoà ở xung quanh mình và biết trân trọng nó. Và cũng phúc thay những tâm hồn nhìn nhận ra Cha trong mọi sự và mọi người, và biết tạ ơn cho mọi sự! Niềm vui như một hòn đá ném vào giữa vũng nước; những gợn sóng nhỏ mở rộng ra, mở rộng ra cho đến tận bờ của vũng nước, rồi lại trở về trung tâm của nó, đem niềm vui đến cho tất cả những gì nó gặp trên đường.
Tình thương cũng như dầu thơm chữa lành mọi vết thương, mọi khổ đau, mọi nỗi buồn. Vậy con hãy yêu bằng tình yêu của Cha! Hãy yêu người có thể yêu được và cả những ai có vẻ bề ngoài khó thương nữa. Hãy yêu những tâm hồn không biết gì về ý nghĩa của tình yêu. Hãy yêu những ai mà con gọi là kẻ thù của con. Khi con tim tràn đầy tình yêu, con sẽ không còn biết đến kẻ thù. Tình yêu chính là nền tảng của đời sống tâm linh vậy.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con cảm tạ Cha cho một bài học tuyệt vời nữa. Xin cho con trở nên-ngày một hơn-là thành phần của Cha-để tâm tình của Cha và của con nên Một: Yêu thương tràn trề...Vui sống dạt dào...Như hôm nay con đã có tâm tình đó nhờ lời dạy bảo của Cha. Nếu không, con đã khó yêu hơn và con lại đi ra ngoài quĩ đạo của Cha. Con cảm tạ Cha vô cùng.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung