Tìm Kiếm

13 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 13 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Nếu con trông đợi cái tốt nhất của cuộc đời mình, con sẽ cuốn hút nó đến với con; vậy con hãy bắt đầu ngay bây giờ để trông đợi cái tốt nhất trong mọi sự và mọi người, và hãy nhìn xem nó đang đến. Con hãy mong chờ cho mọi nhu cầu của con được tràn đầy. Hãy mong chờ có được lời giải đáp cho mọi vấn đề. Hãy mong chờ vào sự dồi dào ở mọi cấp độ. Hãy mong chờ được lớn lên trong tinh thần! Con đừng chấp nhận một giới hạn nào trong cuộc đời con; hãy nhớ và chấp nhận rằng mọi ơn lành hoàn hảo và tốt đẹp của Cha đều thuộc về con, nếu con biết học làm cho nó am hợp với những phẩm giá của con và nếu trong cuộc đời con, con biết đặt để những cái trọng yếu lên trên hết. Con hãy ước mong lớn lên trong thân xác và cả trong vẻ đẹp, trong sự khôn ngoan và thông hiểu. Hãy mong chờ được sử dụng như một con kênh để Tình Yêu của Cha và Ánh Sáng thần linh của Cha tuôn chảy trong nó và qua nó. Hãy chấp nhận để Cha có thể sử dụng con cho công trình của Cha. Con hãy làm mọi sự trong đức Tin và đức Cậy tuyệt đối, và hãy nhìn xem, những Kỳ Công của Cha và Vinh Hiển của Cha, lòng tràn đầy tri ân, không phải chỉ thỉnh thoảng một lần, nhưng mọi lúc, để cho trọn cuộc đời con thực sự là một bản nhạc đầy vui tươi và cảm tạ.
Lời đáp trả:
Cha ơi! cuộc đời hèn mọn của con đã được phủ lấp bằng biết bao ơn phúc mênh mông, ngoài cả những gì con trông chờ và mơ tưởng. Phải nói rằng chính Cha đã mơ tưởng cho cuộc đời con và cũng chính Cha đã hiện thực những mơ tưởng tuyệt với đó trên con. Con thật đang dư đầy và mọi vấn đề của cuộc đời con đã được giải đáp một cách tuyệt vời. Tất cả vì con có Cha ở trong con, và như thế con không thể có một giới hạn nào. Nếu có là vì con đã đánh mất Cha. Cha ơi! Con không hề muốn phải đánh mất Cha. Nhưng con khát khao được là con kênh để chuyển tải tình yêu và ánh sáng của Cha đến cho mọi người. Chớ chi cuộc đời con chấm tận bằng bài ca muôn thuở: "Linh hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu chuộc tôi!"
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung