Tìm Kiếm

5 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 5 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Con hãy chấp nhận trở nên một với tất cả những gì đang sống! Hãy chấp nhận nên Một với Cha! Con đừng nhút nhát lẫn tránh, chẳng lẽ con lại cảm thấy mình không xứng đáng chấp nhận sự Hợp Nhất của chúng ta. Cảm nghĩ mình không xứng đáng, đó là cái phân chia chúng con khỏi Cha, là Tạo Hóa của chúng con. Tứ quá xa xưa, người ta đã nói với con người rằng họ là những kẻ tội lỗi khốn khổ và họ không xứng đáng được song hành và nói chuyện với Cha. Từ quá xa xưa họ tự tách rời khỏi Cha cho đến nỗi không còn nhận ra Cha nữa, không còn biết Cha đang ở trong họ. Con hãy loại bỏ dứt khoát khỏi những quan điểm sai lầm đó về Cha.
Cha là tình yêu, Cha đang ở trong con. Con hãy chấp nhận sự Hợp Nhất của chúng ta với niềm vui sướng. Hãy chấp nhận nó như một em bé, và đừng mất thì giờ và nghị lực để hiểu biết điều đó bằng cái đầu của con. Nếu con muốn tiếp cận với cuộc sống này một cách cho thông minh, con sẽ mất nhiều thì giờ và không còn biết gì về sự giản đơn, những đường lối của Cha thì đơn giản; con đừng biến nó thành nhiêu khê phức tạp!
Lời đáp trả:
Giữa đôi ta, niềm giao ước đã kết thành "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Mọi hành động của con do Cha điều khiển. Cha đừng hỏi con có chấp nhận hay không. Như em bé tung tăng giữa vườn đời. Cha là chông gai, là cỏ dại, là đêm tối mịt mù. Nhưng có sao đâu-vì tất cả vẫn là Cha...Vâng, Cha là ánh nắng, là vòng tay, là hoa cỏ, là tiếng cười và cả tiếng nấc than!...
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung