Tìm Kiếm

7 tháng 11, 2015

Thuốc quý chống ung thư từ phần vứt đi của quả dứa

Khi ăn dứa người ta hay vứt bỏ lõi vì sợ rát lưỡi và cho rằng lõi dứa không có chất dinh dưỡng gì. Kỳ thực, sai lầm này khiến họ vứt đi một liều thuốc quý chống lại bệnh ung thư.

Thuốc quý chống ung thư từ phần vứt đi của quả dứa