Tìm Kiếm

12 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 12 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Con đừng mất thì giờ để nói rằng con phải đi một chặng đường dài trong cuộc sống thiêng liêng này. Tốt hơn con hãy can đảm lên và cố gắng xem mình đã đi được bao nhiêu chặng đường và hãy cảm tạ ơn Chúa muôn đời cho điều đó. Con hãy nhận chân về tất cả những gì con cần phải ghi ơn. Con hãy tự bao bọc mình bằng những tư tưởng tốt hay những việc lành, những người tốt. Con hãy nhìn xem ánh sáng chân lý đang chiếu rọi trên mọi người và mọi sự. Con hãy làm tỏa ánh sáng của con ra thật mạnh từ đáy lòng con. Con hãy nhớ rằng không có gì bên ngoài có thể dập tắt nó được và chỉ có cái tiêu cực của con mới làm được điều đó.
Vậy con hãy luôn luôn giữ mình tích cực. Hãy luôn luôn lựa chọn con đường ánh sáng và đừng biết gì về bóng tối, và như thế bóng tối sẽ không có một sức mạnh nào trong con. Nhu cầu ánh sáng ngày càng tăng, bởi vì, trong thế giới này, sự đói khát của ăn thiêng liêng đang trở nên cấp bách hơn; vậy con hãy luôn không ngừng tỏa chiếu ánh sáng của con ra. Con hãy là ánh sáng, và để nó giãi ra từ nơi con, xua đuổi mọi bóng tối. Con hãy là tình yêu và để nó tuôn chảy tự do từ nơi con; và, như thế con sẽ giúp trả lời cho cái nhu cầu to lớn kia của thế giới.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cái Tổng Thể, cái hài hòa mà Cha dạy con đó, nó càng ngày càng biểu lộ rõ ràng cho con thấy. Cái ánh sáng chân lý của Cha, nó luồn lách khắp nơi, như nước tìm đến các chỗ trũng để xâm nhập vào. Nguồn nước trong lành đó, không thể tụ đọng ở một chỗ, nó luôn phải được chuyển tải đi để trong sạch hóa mọi môi trường. Con sẽ là đường rãnh cho nó thông qua.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung