Tìm Kiếm

8 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 8 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Tại sao con lại chấp nhận những giới hạn trong cuộc đời mình? Trong thâm tâm hãy cảm thấy mình lớn lên mỗi ngày. Hãy đón nhận những cái mới đang triển nở trong con và trước mặt con, và nếu con phải thay đổi, hãy quyết tâm thay đổi không chút chần chừ! Khi con muốn chuyển chương trình ở đài phát thanh, con phải vặn nút cho đến khi tìm ra đài mới. Rồi, con cũng phải điều chỉnh cho đến khi tiếng nói thật rõ và không có một cái gì làm méo mó hoặc hỏng chương trình. Khi con thật sự mong muốn ra đi khỏi cái cũ một cách quyết liệt, con sẽ khuấy động trời đất cho đến khi con bước được bước đầu tiên. Con sẽ vặn từng nút một cho đến khi con bắt được cái mới và tiếp nhận nó thật cao và trong trẻo. Một khi đã có được tiếng nói trong trẻo đó, thì con phải ngồi yên tĩnh mà lắng nghe; và khi con đã xâm nhập được vào cái điều con nghe đó thì con sẽ đem ra thực hành và làm ra được một cái gì. Tại sao lại chờ thêm một ngày nữa? Con hãy đắm mình vào nó ngay đi!
Lời đáp trả:
Biết rằng con là thành phần của Cha, nên con không còn giới hạn nào nữa. Chấp nhận giới hạn là một xúc phạm đến Cha.
Nhưng làm sao để con biến thành Cha, đó là cái con phải điều chỉnh liên tục. Cha ơi! Xin giúp con đừng để cho tiếng nói trong trẻo của Cha bị nhiễu bởi những làn sóng hỗn tạp trong con. Cha ơi! Con mong làm sao chỉ còn một Tiếng Nói trong con, đó là Tiếng Nói của Cha.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung