Tìm Kiếm

11 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 11 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Tất cả những gì con đang cần thiết, con đang có ở trong con, nó đang mong chờ được con biết đến, được triển khai và được đem ra ánh sáng. Một hạt dẻ chứa đựng trong nó một cây sồi vĩ đại. Con đang có ở trong con một tiềm năng to lớn. Cũng hệt như hạt dẻ đã được trồng xuống đất và được chăm sóc, để nó lớn lên và trở thành cây sồi hùng vĩ kia. Cái đang ở trong con phải được con biết đến đã, rồi nó mới có thể trồi lên và được sử dụng toàn vẹn. Nếu không, nó sẽ ngủ yên trong con. Điều mà thường xảy ra cho nhiều tâm hồn là cái tiềm năng to lớn đó, không bao giờ được phát triển trong cuộc đời này, mà nó cứ bị di chuyển từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Cái quá trình này thật là vô dụng.
Đây là lúc phải tận dụng tất cả những gì con có trong con và làm cho nó trồi bật lên. Hãy nhớ rằng Cha có thể làm được mọi sự bởi Cha đang ở đây, đang hướng dẫn mọi động tác của con và mỗi quyết định của con, cho đến lúc, như hạt dẻ kia, con có thể nổ tung những giới hạn của mình và tự do thăng trưởng thành một cây sồi hùng vĩ.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cái quá trình vô dụng kia, con e rằng nó đang tiếp diễn trong con. Con không biết co phải mình đang sống hài hòa và thả mình trôi theo cuộc đời, vì trong mọi sự đang có Cha - hay vì con lười biếng, sợ khó. Cha ơi! Nhưng con rất muốn rằng, vì Cha đang ở đây, đang hướng dẫn mỗi động tác của con và mỗi quyết định của con. Vậy thì Cha sẽ là cây sồi hùng vĩ, trổ ra từ nơi con.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung