Tìm Kiếm

30 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 30 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Con không thể bước sang những trọng trách, bao lâu con chưa có những quan hệ trong sáng, và con chưa bước đi trong tình yêu, an bình và hài hòa với người khác, không giữ trong lòng mình những đố kỵ và ác cảm. Những cỏ xấu phải nhổ sạch đi trước khi nó có thể làm ngộp những cây khác. Ngay từ bây giờ, hãy nhổ cho sạch từng gốc cỏ xấu trong cuộc đời con, trước khi nó mạnh mẽ lan tràn và bóp nghẹt những cây tốt tươi đang mọc lên trong con.
Con không thể tăng trưởng và triển nở về tâm linh nếu con giữ trong tim mình sự ghen ghét, hận thù hay chấp và không thông cảm. Con hãy gạn lọc những thói xấu đó và hãy để cho tình yêu tuôn chảy. Con đừng bao giờ để cho người khác phải đi bước trước. Con luôn luôn có thể làm một cái gì đó, vậy sao không làm ngay đi ? Đừng bao giờ để qua ngày mai, cái mà con có thể làm được hôm nay. Có rất nhiều việc đang chờ đợi để được rộ nở, nhưng phải làm nó trong bầu khí tốt lành, bầu khí yêu thương, yêu thương và thương yêu hơn mãi.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Lại một ngày nữa con phó thác cho Tình Yêu Cha. Con muốn bước đi trong tình yêu, an bình và hài hòa với mọi người. Xin Cha hãy giúp con nhé ! Con cám ơn Cha cho biết bao chăm sóc yêu thương Cha đã, đang và còn mãi dành cho con. Con rất hiểu những điều Cha dạy con, con rất muốn làm theo những gì Cha dạy con, vì nó là giống Cha, nên Một với Cha, là tích cực, là yêu thương, là tha thứ, là nhìn thấy cái tốt, là không cho cái xấu một sức sống nào, để nó chết đi mà chỉ còn Tình Yêu.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung