Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảtháng mười hai
Tôi được thấy một khối
ánh sáng to lớn.
Từ đó phát ra những
tia lửa sáng rực
rồi những tia khác
đen sẫm quay
trở lại.
Tôi nghe có tiếng nói:
Khi con đã chạy hết
một vòng, con lại quay
về cùng Cha,
là nguồn mạch của mọi
sự sống, và con trở nên một với Cha,
cũng như lúc ban đầu.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung