Tìm Kiếm

9 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 9 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Để đưa ra nốt nhạc cho một ngày, con phải tập biết yên tĩnh và có thời gian để đi vào sự hài hòa ngay từ sớm, lúc thức dậy, trước khi tâm trí con chưa bị rối beng bởi những biến cố xảy ra trong ngày. Cuộc sống của con cũng như một tấm toan sạch, không một tì vết. Chớ chi những nét vẽ đầu tiên lúc thức dậy, là những nét trong sáng và rất chính xác ! Chớ chi những nét đó chứa đầy yêu thương, cảm hứng và đợi chờ cái tốt nhất cho một ngày mới đang đến ! Con sẽ thấy mình đang ở trong một trạng thái rất tĩnh lặng, rất nhạy bén và đầy cảm kích. Trong trạng thái đó, con có thể hướng mọi hoạt động của con tới một cái nhìn cao hơn và quý giá hơn. Con hãy đi vào ngày mới đang ở ra để đón nhận cái tốt nhất trong mọi việc con làm. Từng bước, từng bước, con hãy nhìn xem sứ mạng tuyệt hảo đang triển nở cho một ngày mới, và cho chính con nữa. Ngày hôm qua đã lui vào phía sau, một ngày mới rực rỡ đang ở phía trước con, và con đang hài hòa với cả cuộc sống.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Sáng nay con đã xin Mẹ Maria phụ đạo cho con vì con thấy biết bao nhiêu bài học quý giá Cha đã giảng dạy con, nhưng nó cứ trôi đi mà không đọng lại. Những nét vẽ trong sáng và thật chính xác kia chỉ có thể có được khi bàn tay Mẹ nắm tay con để vẽ lên tấm toan trắng tinh đó. Mẹ sẽ dạy con đưa đi những đường nét yêu thương đầy cảm hứng. Con hoàn toàn phó thác trong tay Mẹ.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung