Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 26 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con đợi chờ gì ở cuộc đời này ? Con có mong chờ cái tốt đẹp nhất, hay con cũng ở trong số những người luôn luôn sợ cái xấu đến với mình hay công việc đi đến chỗ bế tắc ? Nếu thế, con đáng được cái phải đến cho con, bởi con lôi kéo đến với con cái con yêu thích hoặc cái con chán ghét và ghê sợ. Khi tâm hồn con là tiêu cực, con sẽ lôi kéo về con cái tiêu cực cũng như nam châm lôi kéo sắt thép vậy, và con cũng thấy mình tụ tập với những người giống mình, bởi những ai giống nhau thì tụ tập với nhau.
Còn khi tâm hồn con là tình yêu, khi con tràn đầy những niềm vui của cuộc sống và khi tim con ngập tràn lòng tri ân đối với mọi người và mọi sự, con sẽ bắt gặp mình đang thu hút những tâm hồn hạnh phúc, vui mừng, họ chiếu giãi tình yêu và niềm vui khắp trên đường đi của họ. Cuộc sống con sẽ được tràn ngập cái tốt nhất mà cuộc đời có thể cống hiến. Vậy tại sao lại không thấy cái tốt nhất trong mỗi hoàn cảnh ? Con hãy nhắm vào cái tốt nhất đang được thu hút về con trong lúc này.
Lời đáp trả:
Vâng ! Cha lại dạy con rằng: Đừng tin vào cái xấu mà chỉ tin vào cái tốt nhất đang hiện diện rồi cứ thế mà đi lên tới Cha, mà gặp gỡ anh em, mà tiến sâu vào công việc thường ngày. Và đó là hoàn nhập với Ánh Sáng, là khử trừ bóng tối, là đi đến với tích cực, với sức mạnh, với bao dung tha thứ, với niềm hoan lạc dồi dào. Vâng ! Con cảm tạ Cha vô vàn đã dạy dỗ con điều này, và con sẽ áp dụng nó ngay từ bây giờ.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung