Tìm Kiếm

18 tháng 12, 2015

Carolling ngày 17/12

Tiếp tục những hình ảnh thân thương và những thước phim sống động
Mời cả nhà cùng xem cho có không khí nha:


20h tại nhà gia đình anh Giuse Đỗ Hiệp Hòa
 

***
21h tại nhà bạn Teresa Phạm Thị Huyền Trâm