Tìm Kiếm

10 tháng 12, 2015

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 cực quý giá

Ngày hôm nay trên mạng xã hội có một số người chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19. Chia sẻ cùng các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm các thông tin chi tiết sau, hoặc nếu bạn nào có thông tin gì về từng thời kỳ vui lòng comment để bài viết được hoàn thiện.
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 905
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 930
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 931
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 937
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 938
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 944
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 966 – 967
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 967
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 968
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 980
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1010
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1014
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1048
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1069
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1154
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1225
ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam
Năm 1306
(st)