Tìm Kiếm

16 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 16 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Chớ gì con được biến chuyển bằng sự đổi mới của tinh thần ! Những từ ngữ trên đây thật quan trọng biết bao ! Con đã nhiều lần được nghe, nhưng con đã làm gì với câu đó ? Con hãy dành thì giờ để suy nghĩ về câu nói đó cho đến khi nó trở nên, cho cuộc đời con, những từ ngữ sống động, ngân vang và rồi con cảm thấy hoàn toàn biến chuyển bởi sự đổi mới của tâm não con. Con nói năng về sự bình an và hài hòa, về Trời Mới và Đất Mới, về việc tuân theo ý Chúa, về tình yêu và ánh sáng đã được chiếu giãi vào thế giới, về việc chuyển sang cái mớ, nhưng thật tế thì con đã làm gì theo ý nghĩa đó ? Con sống thế nào để thông phần vào biến cố đó ?
Con đừng chấp nhận sự biến chuyển như một con vẹt, nhắc lại những lời nói trống rỗng, và vô nghĩa đối với con. Con hãy kh6ng ngừng cầu nguyện để thông hiểu cho sâu xa hơn, rõ ràng hơn, hãy tạ ơn, và tiến lên, rồi nâng hồn con lên. Và trên hết mọi sự, con hãy sống một cuộc sống đích thực và hãy để cho mọi việc đến để thay đổi cuộc đời con.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Song song với bài học hôm nay, Cha còn cho con được một bài về sự Biến Hình của Cha trên núi Taborê. Đúng vậy, chúng con được mời gọi tới sự cao cả, tới sự hoan lạc, tới sự trẻ trung, tới cái phẩm giá, cái tuyệt mỹ, tới Ánh Sáng của Thiên Chúa, tới cái Biến hình của mọi hữu thể trong cuộc sống trần gian này của chúng con. Vì việc này quá quan trọng nên Cha đã rắp tâm tra tay vào. Vâng cây viết chì trong tay Cha đã sẵn sàng ngoan ngoãn đi theo những ngón tay họa sĩ tuyệt vời của Cha để biến tấm toan trắng thành một tác phẩm đúng như lòng Cha mong muốn.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung