Tìm Kiếm

22 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 22 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
"Con sẽ lãnh nhận như con đã ban phát !" Đó không phải chỉ là những từ ngữ, mà chính là quy luật. Nếu con đem nó ra thực thi và sống, con sẽ thấy nó được thực hiện một cách lạ lùng. Khi con cho thế nào thì con cũng được cho lại như thế. Con đừng sợ, đừng giữ lại gì cả; cứ cho đi và cho mãi. Một trái tim cởi mở, rộng lượng thu hút về mình tất cả những gì là tốt nhất.
Chớ gì trái tim con được mở rộng và độ lượng, để đừng giữ lại gì cả, đểcho tinh thần của ân huệ, luôn luôn hiện diện nơi con. Hãy lượng giá những gì con có, để cho và hãy cho đi, bất kể là gì, bởi khi mọi vật tặng cho đi là để hoàn tất cái tổng thể. Đừng đợi người ta tước đi những vật tặng của con mà hãy tự nguyện cho đi những gì con có. Làm như thế, con sẽ thấy nó ăn khớp vào cái tổng thể, như một miếng hình ráp, khi nó được để đúng vào chỗ của nó, nó hoàn tất bức tranh.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con biết mức cho của con, nó còn rụt rè, đòi suy nghĩ và cố gắng. Nhưng sau cùng thì con cũng đã vượt qua và đã sung sướng. Con còn phải tập cho nhiều để sung sướng nhiều. Tình yêu là ban phát, là tha thứ, là rộng lượng. Và con không muốn làm "mất mặt" Cha đang ở trong con, bằng những thái độ rụt rè, so đo, cố chấp. Cha ôi ! Hãy giúp con thấy được thật sự con đang có tất cả vì con đang có Cha. Hãy giúp con biết ghê sợ tính bủn xỉn, vụn vặn, keo kiệt và tham lam. Xin cho con biết bỏ xổng tất cả những gì con có để lòng con được trống rỗng đón nhận những ơn phước bất diệt của Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung