Tìm Kiếm

24 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảNgày 24 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con đã phải ngỡ ngàng vì những cuộc biến đổi đã đến quá mau lẹ. Từ lâu con đã được chuẩn bị cho những cuộc đổi thay này. Qua muôn thế hệ, từng ngày, từng tháng, từng năm, Cha đã kiên nhẫn chuẩn bị từng hoàn cảnh để những cuộc đổi biến được thực hiện. Mọi cơ hội đã được đem đến cho con, để lắp ráp vào con, và chuẩn bị cho con; cho nên con phải được tiến lên cách dễ dàng. Đây là vấn đề của sự hiểu biết, của sự khà dĩ nâng tâm hồn lên và lắp ráp mình vào tất cà những gì đang xảy đến.
Những tâm hồn hiểu biết về Chúa Ki-tô, đang được lôi cuốn tập trung lại như thép đến với nam châm. Có thể ngay lúc đó họ chưa nhận ra, nhưng thời gian sau đó họ sẽ nhận rõ điều đó. Chính sự hiểu biết đó càng thu hút họ lại với nhau để tất cả các con có thể cảm nghiệm Chúa Ki-tô trong tâm hồn, và tạ ơn Cha muôn đời vì sự hiểu biết đó.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con cảm tạ Cha vô vàn vì những sắp đặt rất khéo léo của Cha để chuẩn bị cho những thay đổi trong con, để con hiểu biết Cha hơn nữa, để con biết say mê vẻ đẹp của Cha, và thấy Cha rõ ràng hơn trong mọi biến cố xảy đến. Xin Cha cứ kiên nhẫn mãi với con về cái bản chất yếu hèn và dễ vỡ của con. Cha ơi ! Con khao khát tới giai đoạn mà Cha con ta không còn phải kiên nhẫn với nhau nữa, mà chỉ còn là sự ăn khớp nhịp nhàng trong mọi giây phút của cuộc đời.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung