Tìm Kiếm

3 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 3 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con là thành viên của tổng thể, và mỗi tâm hồn đều có vai trò của mình trong tổng thể đó. Vậy con đừng phê phán cũng như đừng cố chấp với kẻ khác, nhưng hãy nhận biết rằng không có hai người trong chúng ta lại giống nhau được, và cần phải có nhiều yếu tố khác nhau để làm nên một tổng thể tuyệt hảo. Con đã bao giờ thấy một đồng hồ bị tháo tung chưa ? Nó có rất nhiều bộ phận khác nhau, và khi thấy chúng rải rác đây đó trước mặt, con sẽ tự hỏi làm sao chúng có thể kết thành nên một dụng cụ hoàn hảo để làm thước đo thời gian. Nhưng khi một người nao đó hiểu biết qua về lắp ráp đồng hồ, họ sẽ cầm lên từng miếng và đặt vào đúng chỗ của nó, con sẽ thấy không những nó chạy mà nó còn cho giờ chính xác. Bao lâu mỗi miếng nhỏ xíu đó cứ giữ đúng vị trí của nó, và chơi đúng vai trò của mình, mọi sự sẽ tốt lành.
Bây giờ thì con biết tại sao Cha luôn nói với con là phải tìm ra đúng chỗ của con trong cái trật tự rộng lớn của cuộc đời, và khi con đã tìm thấy rồi, con hãy dâng hiến cái tốt đẹp nhất của con.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Đâu là đúng vị trí của con, đâu là đúng vai trò của con ? Cha đã có lần khẳng định với con là con đang ở đúng nơi đúng chỗ con phải ở và con cũng tin rằng công việc con đang làm cũng đến từ Bàn Tay Cha. Và bây giờ con chỉ còn việc đem cái tốt nhất của con ra để thực hiện nó. Nghĩa là con sẽ cố gắng chăm chỉ bước theo chân Cha, nghe tiếng "tục tục" Cha gọi để nhắc nhở dìu dắt con. Cha ơi ! Con gà con của Cha còn yếu ớt, dại dột lắm! Nó hoàn toàn tin cậy vào tình thương của Gà Mẹ.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung