Tìm Kiếm

6 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 6 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:Con đừng để cho sự tự mãn tri thức, hay những tiền định, những quan niệm và những thành kiến ngăn chặn bước đi của con. Con cũng đừng nhắm mắt làm ngơ trước chân lý, bởi chân lý thì không đến từ những phương tiện thông thường hay chính thống. Con đang bước vào cái mới, và vì thế con phải được chuẩn bị cho nhiều phương pháp và phương tiện mới. Ở trường khi người ta đưa một học sinh lên lớp cao hơn, thì nó phải sẵn sàng mở óc não ra để tiếp thu, và đón nhận mọi đề tài mới nó phải học.
Bướ vào Thời Đại mới cũng vậy đó. Con phải có lòng mong muốn dám làm, dám thử những kinh nghiệm mới, và dám hăng hái bước vào cõi xa lạ. Con cũng phải mong muốn ngay cả phạm những sai lầm, để học hỏi từ đó và biết rằng khi làm như thế, con sẽ không ngừng lớn lên về sự khôn ngoan, hiểu biết và lĩnh hội. Con đừng lo ngại. Con không phải bước lên cái một, từ lớp 6 lên lớp 12 đâu. Từ từ từng bước người ta sẽ làm cho con tiến lên.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Trong đầu óc con cứ luôn băn khoăn rằng: Cha đang dạy dỗ con, dìu dắt con đi từng bước, để con làm gì cho Cha ? Mãi đến nay con vẫn chưa thấy con đã làm được bao nhiêu cho Cha, mà cuộc đời này đâu có ngưng lại để chờ đợi con. Cha ơi ! Cõi xa lạ nào Cha sẽ đưa con vào ? Gà con này luôn sẵn sàng bước theo chân Gà Mẹ, cũng cần phải té ngã, lạc Mẹ đôi lúc để gà con tỉnh táo hơn và lấy lại niềm vui được bước theo chân Mẹ.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung