Tìm Kiếm

15 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 15 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Có Tia Sáng của Chúa chiếu trong mọi tâm hồn, nhưng ở nhiều tâm hồn, cần phải khơi ngợi nó lên để làm cho nó cháy bừng. Con hãy ra khỏi giấc mơ của con đi, hãy nhận ra Thiên Chúa đang ở trong con, hãy nuôi dưỡng sự Hiện Diện của Ngài và làm cho nó lớn lên và bừng sáng ra ! Một hạt giống phải được vùi xuống đất trước khi nó mọc lên. Nó mang trong mình cả một tiềm lực, nhưng tiềm lực này như đang ngủ, cho đến khi người ta tạo điều kiện tốt cho nó được mọc lên và tăng trưởng.
Con mang trong con, Nước của Thiên Chúa, Nước Trời, nhưng nếu con không đánh thức nó dậy, và không khởi sự đi tìm nó, con sẽ không thấy nó, và nó cứ nằm đó, y nguyên như cũ. Có nhiều linh hồn không biết thức tỉnh mình về điều đó, họ như những hạt giống được đóng gói kín. Con phải lo bức hết các xiềng xích của mình ra để được tự do. Ngay khi con bắt đầu ước muốn điều đó, thì con đã nhận được sự trợ giúp từ mọi phía. Nhưng trước hết con phải ước muốn đã.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con đã quá nhận ra sự Hiện diện của Cha trong cuộc sống hằng ngày của con, nhưng điều đáng nói là con đã không mấy mặn mà với sự Hiện diện rất thân tình và yêu thương của Cha. Xin Cha hãy tha thứ cho sự lơ là và nhẹ dạ của con. Con sẽ kiên trì tập tành hơn nữa khúc nhạc khó chơi này, để làm chủ nó, và như thế con có thể thưởng thức nó được toàn diện và Ánh Sáng của Cha sẽ được bừng sáng trong con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung