Tìm Kiếm

20 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 20 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Trước hết, con hãy tìm kiếm Nước Trời, hãy đặt Cha lên hàng đầu rồi mọi sự sẽ đến với con dài dài. Con đã biết câu này, và con đã làm gì ? Con có sống câu đó không ? Đường lối của Thánh Thần có đến hàng đầu trong cuộc đời con không ? Thời gian con dành để sống một mình bên Cha, đối với con có ý nghĩa hơn hẳn bất cứ cái gì khác không ? Con có ưa thích được yên tĩnh, hay cảm thấy khó chịu sống trong sự yên lặng ? Con có tìm cách để lúc nào cũng bận bịu với trăm công nghìn việc, và khó mà ngồi yên để tĩnh trí lại ?
Trên đời này, có vô số những linh hồn không thể chịu được sự yên tĩnh. Họ chỉ biết có việc làm và tiếng ồn xung quanh họ. Đó là những tâm hồn không biết gì về việc tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đặt Cha lên hàng đầu trong cuộc đời họ. Họ luôn bị tất bật bên trong cũng như bên ngoài. Cha bảo thật, những giờ phút an bình và tĩnh lặng, khi chúng ta ở với nhau, thì quý lắm trong một thế giới náo động này. Con hãy tìm kiếm đi và sẽ thấy, rồi hãy ở lại trong tình trạng đó !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Đến bao giờ con mới thật sự sống sự Hiện diện của Cha sống một cách cụ thể mà không còn gì là trừu tượng nữa, là duy tâm mà thôi. Con muốn được nói chuyện với Cha như người Bạn Đường, người Bạn Trăm Năm, như con nói chuyện với Cha với Mẹ với Bạn mình, bằng xương bằng thịt. Vâng những giờ phút chúng ta ở với nhau đó thì quý giá biết chừng nào, con tin chắc như vậy. Vì Cha là người Bạn Đường tận tụy nhất, người Bạn Trăm Năm dễ yêu nhất, người Cha nhân hậu và vui vẻ nhất, người Mẹ nhiều công nhất. Hỡi Bạn Đường, hỡi Bạn Trăm Năm. hỡi Cha, hỡi Mẹ yệu quý vô vàn của con !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung