Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2015

Mừng Bổn mạng Cha Phan-xi-cô

Luôn khiêm cung giản dị trong tinh thần khó nghèo, yêu thương và chăm sóc cho chúng con với tấm lòng của một người Cha hết lòng vì đàn con thơ dại, đó chính là người Cha của chúng con: Cha Phan-xi-cô rất đỗi thân thương. 


Nhân ngày mừng kính bổn mạng Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê sắp tới (3/12), chúng con cầu xin Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê luôn che chở cho Cha, giữ gìn cho Cha luôn khoẻ mạnh, sáng suốt để có thể dìu dắt và đồng hành cùng Ca Đoàn Thánh Linh chúng con luôn mãi.
Chúng con luôn yêu mến Cha!Ca Đoàn Thánh Linh